Stránka 1 z 1

Liturgický rok 2015 v číslech

PříspěvekNapsal: sob 05. pro 2015 15:46:05
od farar.martin
Slavili jsme společně 624 bohoslužeb, biblické hodiny, setkání pro děti v klubech Dobré
zprávy, spousty hodin přípravek ke svátostem, rozhovorů, návštěv a setkání .
Svátostný život od první neděle adventní 30.11. 2014 do Slavnosti Ježíše Krista Krále 22.11. 2015
je uveden ve statistice čísel na připojeném obrázku...
***
SVATBY a KŘTINY
Radostí bylo, že většina rodičů, které jsem oddával přinášejí své děti ke křtu. Bohužel někteří
své děti nepřinesli... Velkou událostí byl křest dospělých na Bílou sobotu o Velikonocích.
Nejpočetnějším obřadem byla v letošním roce svátost manželství. Na nejrozmanitějších místech
jsem rád, po náležité přípravě, do společné pouti životem, doprovodil téměř sto párů.
Těší mne důvěra všech, kteří mají touhu zpečetit svůj vztah před Bohem.
Při pohřebních obřadech jsme se snažili o maximální důstojnost.

SMUTEČNÍ OBŘADY
Díky za důvěru. Téměř polovina pohřebních obřadů proběhla v kostelích a sborech. Mnozí
poznali, že úroveň posledního rozloučení v kostele je po všech stránkách na mnohem vyšší
úrovni. Přitom je, co se týče financí, o několik tisíc levnější. Myslím si, že osobní zkušenost
je tím nejlepším svědectvím. Kolikrát slyším věty: „Proč jsme to tak neudělali také, my jsme
to nevěděli... nás to nenapadlo...“ Dobré je mluvit i o posledních věcech v rodině.

Samozřejmě i zde platí moje ochota přijet kamkoliv i za hranice našich farností!

Jako duchovní správce jsem na díle a službě našich farností pracoval všech 365 dnů v roce
bez přestání, za značného úsilí a vypětí, snažil jsem se být vždy k dispozici. Bohužel, ne vždy,
to však mělo svůj smysl...